ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข karvycommodities.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

karvycommodities.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนในตลาดสินค้า, ทองคำ, และหลายๆ ประเภทของคอมโมดิตี้. การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง.

 

1.การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้:ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบริการและสร้างบัญชีผู้ใช้.ข้อมูลที่ให้ต้องเป็นความจริงและถูกต้อง.

 

2.การทำธุรกรรมและการลงทุน:การทำธุรกรรมในตลาดต่างๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ใช้ต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงนี้.

 

3.ความรับผิดชอบ:ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัว.

 

4.การใช้บริการ:ผู้ใช้ต้องใช้บริการในขอบเขตของกฎหมายและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ karvycommodities.com กำหนด.

 

5.การถอนเงิน:กระบวนการถอนเงินต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเว็บไซต์.

 

6.ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม:การซื้อขายและการให้บริการอื่นๆ อาจมีค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ.

 

7.นโยบายความเป็นส่วนตัว:karvycommodities.com มุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้.

 

8.การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบริการ:karvycommodities.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกบริการตามต้องการ.

 

การเข้าใช้บริการใน karvycommodities.com จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุ. ผู้ใช้ควรอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนการใช้บริการ